COVID 19 KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE GENEL DEZENFEKSİYON KURALLARI

COVID 19 KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE GENEL DEZENFEKSİYON KURALLARI

COVID 19 KAPSAMINDA İŞYERLERİNDE GENEL DEZENFEKSİYON KURALLARI

Bu yazımız işyerlerinde rutin temizlik işlemleri ve olası ya da kesin Covid-19 vakası saptandıktan sonra yapılacak olan uygun temizlik ve uygun dezenfeksiyon işlemleri konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Deterjan

İnsan vücudunun temizliği dışında, yıkama ve temizleme işlemlerinde kullanılması amaçlanan sabunları ve/veya diğer yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar, kalıp, kalıplanmış parça, şekil ve benzeri herhangi bir fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya endüstriyel amaçlarla kullanılmak üzere piyasaya arz edilen herhangi bir madde ya da karışımdır.

Dezenfektan

Dirençli bakteri sporları hariç vejetatif bakterileri inaktive eden kimyasal ya da fiziksel ajandır.

Dezenfeksiyon

Enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde, bir nesneyi veya ortamı dirençli bakteri sporları dışındaki hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırma işlemidir.

Kontaminasyon

Bir ortamın, yüzeyin ya da maddenin istenmeyen bir kimyasal, fiziksel ya da mikrobiyal bir madde ile kirlenmesi, saflığını yitirmesi veya bozulmasıdır.

Temizlik

Gözle görünür kir ve organik maddelerin su ile birlikte deterjan veya enzimatik ürünler kullanarak elle veya mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.

Sık Dokunulan Yüzeyler

Kapı kolları, masalar, sandalyeler, korkuluklar, mutfak ve banyo yüzeyleri, musluklar, tuvaletler, ışık anahtarları, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler, klavyeler, uzaktan kumandalar, oyun kumandaları vb. insanların sık kullandığı ve dokunduğu yüzeylerdir.

Dezenfektan Maddeler

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan çeşitli özelliklere sahip kimyasal maddelerdir. Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etki bulunan veya enfeksiyon yapma yeteneklerini yok eden maddeler olmakla beraber dikkatli kullanılmaz ise insan sağlığına ve çevreye son derece zararlı ajanlardır.

Covid-19 Nedir?

Son zamanlarda tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve bir Pandemiye yol açan Covid-19 Hastalığı, etkeni Corona SARS-2 adı verilen bir virüs olan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Covid-19’dan Korunma

Basit temizlik uygulamaları ile Covit-19 hastalığına karşı yeterli koruyucu önlemler temin edilebilir. Gerekmediği halde birçok alanda dezenfektan madde kullanımı bakterilerde zamanla direnç gelişimine yol açar ve bu durum enfeksiyon hastalıklarının mevcut antibiyotiklerle tedavisinde büyük sorunlara yol açar. Unutmayalım ki tüm canlılar gibi zararlı zararsız tüm mikroplar da bir uyum içinde birlikte yaşarlar. Bazı türlerin aşırı kimyasal maddelere maruz kalması onların direnç mekanizmalarını harekete geçirir.

Corona SARS-2 virüsü dış ortamlarda uzun süre etkinliğini koruyamamaktadır. Genellikle 2-3 saat kadar aktif olarak kalabilmekte teorik olarak bazı sert yüzeylerde birkaç gün canlı kalabilmektedir. Cansız yüzeyler aracılığı ile virüsün bir insana bulaşması ve hastalık oluşturması teorik olarak mümkün görünse de pratikte bunun önemi son derece düşüktür. Bu yüzden temas yoluyla sıklıkla kirlenebilecek yüzeylerin deterjanlı su ile temizlenmesi yeterli olacaktır.

İşyerlerinde Dezenfeksiyon

Yine de işyerlerinde çeşitli cansız yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmak isteniyorsa Sağlık Bakanlığının Rehberlerinde belirtildiği gibi 1/100 oranında musluk suyu ile sulandırılmış çamaşır suyu ile silinmesi yeterli olacaktır. Çok kirli olabilecek lavabo, tuvalet ve benzeri alanlarda 1/10 oranında sulandırılmış daha yoğun çamaşır suyu uygulanması yeterlidir.

İşyerleri, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, oteller, lokantalar ve benzeri halka açık alanlardaki tuvaletler, musluklar, kapı kolları, merdiven tırabzanları, asansör düğmeleri, telefon aparatları, bilgisayar klavye ve fareleri, elektrik lambası düğmeleri, yemek masaları, sandalye ve koltuk kolçakları, toplu taşıma araçlarındaki el tutacakları gibi ellerle sık dokunulan tüm yüzeylerin deterjanlı su ile temizlenmesi yeterlidir. Ancak bu yüzeyler tekrar tekrar el ile temas durumunda kalacakları için hızla kirlenirler. Bu yüzden Covid-19 hastalığından korunmada ellerin su ve sabunla sık sık en az 20 saniye yıkanması temel önlemdir.

İşyerlerinde su ve sabuna ulaşmada sorun olduğunda veya ihtiyaç duyulduğunda en hızlı ve en emniyetli el dezenfeksiyonu alkol bazlı el dezenfektanları ile eller oğuşturularak yapılır. Bu dezenfektanların içeriğinde etil alkol, izopropil alkol gibi alkol türevleri bulunur. Ayrıca içeriğinde başka dezenfektan maddelerin bulunduğu ticari markalar tercih edilmemeli, sadece alkol türevleri olan el dezenfektanları ile cilt koruyucu gliserin gibi yardımcı maddeler bulunan ürünler tercih edilmelidir.

İşyerlerinde zeminlerin, yolların, taban döşemelerinin dezenfektanlı sularla yıkanması son derece gereksiz bir uygulamadır. Yerlerin deterjanlı su ile genel temizlik kuralları çerçevesinde temizlenmesi virüsle mücadelede yeterlidir.

Ülkemizde piyasada bulunan el dezenfektanları dahil tüm dezenfektan ürünleri “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında ruhsatlandırıldıktan sonra satışa sunulur. Bu nedenle eğer işyeri bünyesinde kullanılacak bir dezenfektan ürününe karar verilmiş ise satıcı firmadan gerekli yetki belgeleri mutlaka istenmelidir.

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde eğer yine de işyeriniz genelinde veya özel bir bölümünde dezenfektan madde kullanımına karar vermiş iseniz İşyeri Hekiminize ve İş Güvenliği Uzmanınıza mutlaka bu konuda danışınız. Uygun dezenfektan madde seçiminde veya dezenfektan madde kullanımının gerekliliği konusunda yardım alınız.

İşyerlerinde Dezenfektan Madde Kullanımı

Dezenfektan maddeler kullanım amaçlarına uygun olarak, yerinde, doğru ve dikkatli kullanılmaları gereken maddeler olup gereksiz yere ve sıklıkla kullanılmaları halinde telafisi mümkün olmayan halk sağlığı sorunlarına yol açar.

Dezenfeksiyon işlemi uygulanan bir yüzeyin sonsuza kadar mikroplardan arındırılması söz konusu değildir. Uygun koşullarda dezenfeksiyon uygulanmış yüzeyler veya cisimler hızla kirlenerek tekrar hastalık kaynağı durumuna gelirler. Bu yüzden eğer uygulanacaksa dezenfeksiyon işleminin belli aralıklarla ve kurallara uygun tekrarlanması gerekir.

İşyeri binasına girişte veya bir üniteye girişte kişilere ve çalışanlara püskürtme yoluyla veya başka bir yöntemle yüzey dezenfeksiyonu uygulamak Covit-19 hastalığına karşı bilimsel bir önlem değildir. Kişinin giysilerinde bulunan az miktardaki virüsler o an için yok edilebilir, ancak solunum yollarında bulunan corona viruslar bu yolla yok edilemez. Zira genellikle belirti vermeyen veya gözden kaçabilecek çok hafif yakınmaları bulunan Covid-19 hastası kişiler bu işlem sonrasında bina içinde öksürme, aksırma veya konuşma yoluyla damlacıklar halinde çevrelerine virüsü saçmaya devam ederler ve hızla çevrelerindeki insanları işyeri binası içinde enfekte edebilirler.

Dezenfeksiyon Tünelleri

Dezenfeksiyon tünelleri veya benzeri uygulamalarla püskürtülen dezenfektan maddenin ağız, burun, göz yoluyla veya solunum, cilt yoluyla alınması sonucu kişilerde toksik etkiler ortaya çıkabilir; kronik hastalığı olanlar ile duyarlı kişilerin, engelli bireylerin, hamilelerin sağlıklarında olumsuz etkiler oluşturabilir.

İŞYERLERİNDE COVID-19 İÇİN ALINMASI GEREKEN TEMEL ÖNLEMLER

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.
Koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir.
Bugüne dek SARS-CoV-2’nin virüsle kontamine olmuş yüzeylerden kişilere bulaşması belgelenmemiştir.
Sağlık kontrolü, kişisel hijyen önlemleri, kalabalık ortamlarda maske kullanılması ve sosyal mesafenin korunması hastalıktan korunmada en temel önlemlerdir. Hijyen önlemlerine dikkatle uyulmalıdır. Çalışanlar ellerini düzenli olarak sıvı sabun ve su ile yıkamalı, yüze ellere dokunulmamalı, el sıkılmamalı, hapşırma öksürme sırasında ağız ve burun kağıt mendille veya mendil yoksa dirsek içi ile kapatılmalıdır.

Çalışanlar ve ziyaretçiler için gerekli el hijyen ürünleri (sıvı sabun, kağıt havlu ve el antiseptiği) ve maskeler hazır bulundurulmalıdır.
Ülkemizde bugün için Covid-19 vakaları binde ikinin altındadır. Gereksiz önlemler almak yerine, pozitif vakaların hızlı tespiti, iyileşene dek işten ve sosyal ortamlardan uzaklaştırılarak izole edilmeleri hastalık bulaşını engellemek alınması gereken ilk tedbir olmalıdır.

• Mümkün olan işyerlerinde evden çalışma, esnek çalışma saatleri gibi uygulamalar işyerlerinde çalışan kişi yoğunluğunu ve dolayısıyla bulaş riskini azaltmak için tercih edilmelidir. İşyerlerinde çalışanların yüz yüze temas olasılığını azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma sırasında damlacık çıkışını artırabilecek yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.
• Tüm çalışanların anlayabileceği şekilde hazırlanmış bilgi notları ve posterler işyerlerine asılmalıdır.
• Soğuk algınlığı, öksürük, ateş ve/veya nefes darlığı gibi sağlık sorunları olan ya da Covid-19 tanısı konmuş çalışanlar; birlikte yaşadığı aile üyeleri arasında bu türlü sağlık sorunlarına sahip ya da Covid-19 tanısı alan aile bireyleri olan çalışanlar işyerine gelmemeli; bu türlü bulguları olan ziyaretçiler işyerine kabul edilmemelidir. Çalışma sırasında bu türlü bulgular gelişen çalışanlar derhal eve gönderilmelidir.
• Odalardaki, dinlenme alanlarındaki ve tuvaletlerdeki insan sayısı sınırlanmalıdır.
• Sabit yürüyüş rotaları belirlenmelidir.
• Ziyaretçilerin özel alanlara, mutfağa, soyunma odalarına veya ofise erişmesine izin verilmemelidir.
• 1,5 metrelik sosyal-fiziksel mesafenin korunması mümkün değilse, örneğin bir sayaç /bilgi noktası/yazarkasa veya resepsiyona fiziksel (plastik) bir bariyer takılmalıdır. Fiziksel bariyer mümkün değilse çalışanlar ve ziyaretçiler maske kullanmalıdır.
• Klavyeler, uzaktan kumandalar, ATM yüzeyleri vb. elektronik aletler için silinebilir kapaklar veya örtüler kullanılabilir.
• Çalışma ve dinlenme alanları pencereler/kapılar düzenli olarak açılarak havalandırılmalıdır.
• Rutin temizlik uygulamaları yapılmalı özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine özen gösterilmelidir

Bir işyerinde Covid-19 pozitif çalışan ya da ziyaretçi bulunması durumunda bazı ek uygulamalar gereklidir.

  1. Hasta kişinin bulunduğu ortam pencere ve kapılar açılarak havalandırılmalıdır.
  2. Özellikle hasta kişinin sık dokunduğu yüzeylere odaklanılarak yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
  3. Temizlik personeli, çöplerin taşınması da dahil olmak üzere temizlik işlemindeki tüm görevler için tek kullanımlık eldivenler ve önlükler giymelidir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sonrası kişisel koruyucu önlük ve eldiveni çıkardıktan sonra eller 20 saniye süreyle su ve sıvı sabunla yıkanmalıdır.

Sert (Gözeneksiz) yüzeylerde yüzeyler kirliyse, dezenfeksiyondan önce deterjan veya sabun ve su ile temizlenmelidir. Kullanılacak dezenfektan koronavirüse etkili bir dezenfektan olmalı, konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi vb. ile ilgili üreticinin talimatları izlenmelidir. Yüzey için uygunsa, seyreltilmiş çamaşır suyu (en az 1000 ppm sodyum hipoklorit) kullanılabilir. En az 1 dakikalık bir temas süresi sağlamalı ve uygulama sırasında ve sonrasında uygun havalandırma yapılmalıdır. Ürünün son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Çamaşır suyu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırılmamalıdır.

Halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür kir bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle temizlenmelidir. Temizlikten sonra eğer çamaşırlar yıkanabiliyorsa, çamaşırlar için mümkün olan en sıcak su ayarını kullanarak imalatçının talimatlarına göre yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

Tabletler, dokunmatik ekranlar, klavyeler, uzaktan kumandalar ve ATM makineleri gibi elektronik cihazlar için, varsa görünür kontaminasyonu giderilmelidir. Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için üreticinin talimatları izlenmelidir. Herhangi bir üretici rehberi mevcut değilse, dezenfekte etmek için en az % 70 alkol içeren alkol bazlı mendiller veya spreyler kullanılmalıdır. Sıvıların birikmesini önlemek için yüzeyler iyice kurulanmalıdır.

Virüsün havada dağılması olasılığını en aza indirmek için kirli çamaşırlar silkelenmemelidir. Çamaşırlar için mümkün olan en sıcak su ayarı kullanılarak çamaşırlar yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Hasta bir kişiyle temas eden kirli çamaşırlar diğer çamaşırlarla yıkanabilir, ayrı yıkanmasına gerek yoktur. Çamaşırları taşımak için kullanılan arabalar, sert veya yumuşak yüzeyler için verilen talimatlara göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Aşağıdaki tabloda olası ya da kesin bir Covid-19 vakası saptandıktan sonra önerilen temizleme ve dezenfeksiyona ek olarak işyerlerindeki birçok yüzeyin rutin temizliği için önerilen asgari yöntemler yer almakta olup bütün işyerleri için uygulanabilir.

İşyerlerinde Covid19 Kapsamında Uyulması Gereken Rutin Temizlik Tabloları

Genel Yüzeyler Rutin Temizlik Tablosu

Uygulanacak Yüzey Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
Yumuşak Plastikler En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Nemli bez ve deterjan
Sert Plastikler En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Metal yüzeyler (paslanmaz çelik, kaplanmamış çelik, çinko ile kaplanmış çelik, aluminyum) En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Boyanmış metal yüzeyler En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Yağlanmış metal yüzeyler En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Üretici talimatlarına göre temizleyiniz.
Tahta En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Nemli toz + Deterjan
Laminat En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Cam En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Parlatılmış beton En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Parlatılmamış/Pürüzlü beton En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Elektrik süpürgesi (HEPA) ya da deterjan
Deri En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Üretici talimatlarına göre temizleyiniz
Kumaş En az her gün ya da her vardiyada temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Elektrik süpürgesi (HEPA) nemli bez + deterjan. Eğer yıkanabiliyorsa, çamaşır deterjanıyla üretici talimatlarına göre en yüksek ısıda yıkayınız.
Kağıt Temizlik için uygun değildir. Temizlik için uygun değildir. Elektronik tabletler gibi temizlenebilir seçenekleri tercih ediniz. Mutlaka kullanılacaksa sayfanın üzerini plastikle kaplayınız.
Genel Yüzeyler Rutin Temizlik Tablosu

Ortak Kullanılan Malzemeler, Alanlar Rutin Temizlik Tablosu

Uygulanacak Yüzey Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
Alkol bazlı el dezenfektanı kutusu En az günde bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Tuvalet Her gün ya da her kullanımdan sonra temizleyiniz. En az günde bir kez temizleyiniz. Deterjan
Zil En az günde bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Halı – Yumuşak yer döşemesi Her gün temizleyiniz. Her hafta temizleyiniz. Elektrik süpürgesi (HEPA) ile temizleyiniz.
Tavan Hergün nokta temizliği/yıllık yıkama yapınız. Her hafta nokta temizliği/3 yılda bir yıkama yapınız. Nemli bez + Deterjan
Koltuklar-döşeme ile kaplanmamış örn. plastik, tahta, ya da diğer mindersiz En az günde bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Kaplanmış koltuklar örn.kumaşla kaplanmış, kanapeler, ofis koltukları En az günde bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Elektrik süpürgesi (HEPA) nemli bez + Deterjan
Temizlik ekipmanı Kullanımdan sonra temizleyiniz. Kullanımdan sonra temizleyiniz. Deterjan
Pano / dosyalar Kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Bilgisayar, klavye, mouse, kulaklıklar En az hergün, ya da gözle görülür derecede kirlendiğinde temizleyiniz. Paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftalık ya da kirlendiğinde temizleyiniz. Ekrana silinebilen bir kılıf takmayı değerlendiriniz. Üretici talimatlarına
uyunuz. Deterjan
Perde ve jaluziler Haftalık temizleyiniz. Aylık temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Perde ve jaluzileri olduğu yerde buharla temizleyiniz ya da perdeleri üretici talimatlarına göre makinede yıkayınız.
Kapı kasaları En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Kapı kolları / tokmakları En az günde bir kez temizleyiniz. Her gün temizleyiniz. Deterjan
Su pınarları En az günde bir kez temizleyiniz. Her gün temizleyiniz. Deterjan
Asansör düğmeleri En az günde bir kez temizleyiniz. Her gün temizleyiniz. Deterjan
Yer döşemesi (kaymayan vinil) Her gün ıslak pas pas ile temizleyiniz. Her gün ıslak pas pas ile temizleyiniz. Deterjan
Yer döşemesi (cilalı beton) Toz alın, günlük temizleyiniz. Toz alın, günlük temizleyiniz. Deterjan
Buzdolapları Haftalık, gerektiğinde buzları çözerek temizleyiniz. Kapı kolu gibi sık dokunulan yüzeyleri en az günde bir kez temizleyiniz. Aylık, gerektiğinde buzları çözerek temizleyiniz. Her gün kontrol ediniz, gerektiğinde temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Deterjan
Korkuluk ve trabzanlar En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Anahtarlar, kilitler asma kilitler En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Mutfak malzemesi (tost makineleri, fırınlar, su ısıtıcıları, sandviç makineleri vb.) En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. İsopropil alkollü sprey ve mendiller. Deterjan
Işık ve güç kaynağı düğmeleri En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Nemli bez + Deterjan
Işıklar ve aydınlatmalar En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Deterjan
Mikrodalga fırın Sık dokunulan yüzeyleri en az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Deterjan
Otomatik kapılar En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan + Dezenfektan
Uzaktan kumandalar En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Raflar ve raflardaki eşyalar En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Duş En az günde bir kez temizleyiniz. Paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan + Dezenfektan
Lavabolar (el yıkamak için ve mutfak) En az günde bir kez temizleyiniz. Günlük temizleyiniz. Deterjan
Masalar, Çalışma masaları En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Telefon En az günde bir kez temizleyiniz. Paylaşılıyorsa daha sık temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Tuvalet En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan + Dezenfektan
Tuvalet kapıları ve kilitler En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan + Dezenfektan
Televizyon Haftalık temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Deterjan + Nemli bez
Otomatik çay kahve makineleri Makinede sık dokunulan yüzeyleri en az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Deterjan + nemli bez ya da isopropil alkollü sprey ya da mendiller
Duvarlar Dokunulan noktaları her gün temizleyiniz. Tümünü her yıl temizleyiniz. Dokunulan noktaları her gün temizleyiniz. Tümünü her yıl temizleyiniz. Nemli bez + Deterjan
Pencereler Dokunulan noktaları her gün temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Pencere çerçeveleri En az günde bir kez temizleyiniz. Haftalık temizleyiniz. Deterjan
Ortak Kullanılan Malzemeler, Alanlar Rutin Temizlik Tablosu

Sektör Sektör Covid19 Kapsamında Uyulması Gereken Rutin Temizlik Tabloları

Elektrikli Ekipmanlar Rutin Temizlik Tablosu

Ekipman Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
Elektrik Donanımı En az günde bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz.
Elektrikli aletler (elekrostatik yüke hassas)
Örn. I-padler,laptoplar,tabletler,monitörler
En az günde bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Ekrana sillinebilen bir kılıf yerleştirilmesini değerlendiriniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Eğer yoksa elektronik aletler için elektrostatik yük oluşturmayan isopropil alkollü materyal kullanınız.
  En az günde bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Ekrana bir sillinebilen kılıf yerleştirilmesini değerlendiriniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Eğer yoksa elektronik aletler için elektrostatik yük oluşturmayan isopropil alkollü materyal kullanınız.
Elektrikli Ekipmanlar Rutin Temizlik Tablosu

Perakende Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Ekipman Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
Yazar kasa Her vardiya sonrasında temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan + isopropil alkollü sprey ve mendiller
EFT/POS makineleri Mümkünse her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. İsopropil alkollü sprey ve mendiller
Barkod okuyucuları Mümkünse her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. İsopropil alkollü sprey ve mendiller
Alışveriş arabaları ve elde taşınan sepetler Her kullanımdan sonra temizleyiniz. Her kullanımdan sonra temizleyiniz. Deterjan + isopropil alkollü sprey ve mendiller
Perakende Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

İnşaat ve Yapı Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Ekipman Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
İskele direkleri Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Hortumlar Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Merdivenler Vardiya sonrası veya kullanım sonrası temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Alışveriş arabaları ve elde taşınan sepetler Her kullanımdan sonra temizleyiniz. Her kullanımdan sonra temizleyiniz. Deterjan,İsopropil alkollü sprey ve mendiller
Elektrikli aletler ve el aletleri Vardiya sonrası veya kullanım sonrası temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyun isopropil alkollü sprey ve mendiller
İskele malzemesi, kalıplar Sık kullanılan yüzeyleri her gün temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
İnşaat ve Yapı Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Depo, Antrepolar ve Lojistik Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Ekipman Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
Kontrol panelleri ve diğer kumandalar Vardiya sonrası ya da kullanım sonrası temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. isopropil alkollü sprey ve mendiller
Konveyör kayışları Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Drenaj kapağı Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Kıyafet üzerine giyilen Hi Vis yelekleri Günde en az bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Her gün temizleyiniz. Üretici talimatlarına uyunuz. Deterjan
Makine yüzeyleri Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Manuel vanalar Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Makaralı kapı kolları Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
İşçiler tarafından paylaşılan KKDler (baretler, gözlükler) Günde en az bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Aletlerdeki güvenlik muhafazası Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Görüntüleme pencereleri Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Depo, Antrepolar ve Lojistik Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Nakliye ve Taşıma Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Ekipman Sık Temas Ediliyorsa Nadiren Temas Ediliyorsa Yöntem
Kapı kolları En az her gün temizlenmeyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Vites kolları Günde en az bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Emniyet kemeri Günde en az bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Direksiyonlar Günde en az bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Düğmeler ya da diğer kontroller Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. İsopropil alkollü sprey ve mendiller
Manuel vanalar Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Makaralı kapı kolları Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
İşçiler tarafından paylaşılan KKDler (baretler, gözlükler) Günde en az bir kez ya da paylaşılıyorsa her kullanımdan sonra temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Aletlerdeki güvenlik muhafazası Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Görüntüleme pencereleri Günde en az bir kez temizleyiniz. Haftada bir temizleyiniz. Deterjan
Nakliye ve Taşıma Sektörü Ekipmanları Rutin Temizlik Tablosu

Kaynaklar

  1. How to clean and disinfect your workplace // https:// swa.gov.au/coronavirus / 30.04.2020
  2. Deterjanlar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı:30314, 2018. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180127-1.htm.
  3. ISO 13408 Aseptic processing of health care products — Part 1: General Requirements, 2008.
  4. CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities 2008. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf.
  5. CDC. Cleaning and Disinfection for Community Facilities. Interim Recommendations for U.S. Community Facilities with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html.
  6. RIVM. Handreiking: Veilige heropening bedrijven en instellingen, 2020. https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen
  7. OSHA Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, 2020. https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf